Skyart Studio | Multimediální služby

Skyart Studio
m u l t i m e d i á l n í   s l u ž b y
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

VIDEO MARKETING / prezentační videa

SKY RECORDING / letecké záběry

TIME RECORDING / časosběrná videa

Videa patří k nejúčinnějším marketingovým nástrojům. Je to vysoce efektivní forma propagace, která zachycuje realitu tak, jak ji vnímáme v běžném životě a umožňuje tento pohled předat i ostatním. Prezentační video pomůže zviditelnit vaši společnost, produkt či službu. Zatraktivní vaše webové stránky a dokáže okamžitě upoutat svým vizuálním obsahem.

Záběry z ptačí perspektivy mají výrazný informační přínos. Poskytují jedinečnou možnost zaznamenat krajinu, památky, technické objekty nebo nemovitosti s vysokou vypovídající hodnotou. A nabízí nám souvislosti, které jinak nevidíme. Tyto záběry pořizujeme je pomocí dronu, po celou dobu letu je možné sledovat natáčené video či pořizované fotky na monitoru pozemní stanice.

Časosběrná videa jsou ideální pro dokumentaci výstavby průmyslových i občanských staveb. Vytváříme je pomocí fotoaparátu a programovatelné časovací spouště. Napájení je zajištěno externím akumulátorem, doba snímkování je tedy neomezená. Speciální kryt zaručuje voděodolnost fotoaparátu, nepodléhám tedy vlivům počasí a umožňuje celoroční použití.

GRAFICKÝ DESIGN / vizuální reklama

JESENICKO TV / informační video portál
VIDEO PROJEKCE  /  venkovní prezentace

Zajistíme pro vaši společnost kompletní výrobu firemních tiskovin, od grafického návrhu přes výrobu, až po distribuci. Prospekty, letáky, vizitky, billboardy, bannery, obaly a další. U billboardů zajistíme nejen výrobu plakátů, ale i pronájem reklamních ploch a jejich vylepení. Rovněž vám můžeme navrhnout firemní logo či re-design stávajícího loga, případně kompletní firemní identitu.

Portál jesenicko.tv vzniknul za účelem propagace jesenického regionu. Je založen na prezentaci turisticky zajímavých míst pomocí videí. Po zhlédnutí videa si divák (potencionální návštěvník) může utvořit jasnou představu o místech, která hodlá navšvívit. Prezentujeme zde místa nekomerčního charakteru, ale i komerční objekty jako jsou hotely, penziony či lyžařská střediska.
Reklamní spoty vytváříme již dlouho, tímto způsobem připravujeme i místo pro jejich veřejnou prezentaci. Ta bude probíhat na televizích, umístěných v prostorech s velkým pohybem osob (převážně ve výlohách obchodů). Videa na nich budou pouštěna opakovaně tzv. ve smyčce. Tento způsob propagace může oslovit odlišnou klientelu, než běžná video-reklama na internetu.
Ukázka prezentačního videa / půjčovna elektrokol
Úvodní video portálu jesenicko.tv
Ukázka časosběrného videa / výstavba výrobní haly

Naše studio bylo založeno v roce 2000, za osmnáct let činnosti máme mnoho zkušeností především z video produkce. Zpočátku jsme se věnovali pouze natáčení a střihu videa, postupně jsme naši nabídku rozšířili i o další činnosti, jako grafické práce, tvorbu webových stránek atd. V současné době nabízíme komplexní služby v oblasti propagace a reklamy. Pro naše zákazníky vytváříme nejen jednotlivé dílčí služby, ale dokážeme jim nabídnout i multimediální reklamní kampaň. K propagaci se tedy využije více médií současně, což zvýší efektivitu reklamy. Např. cílenou videoprezentaci můžou podpořit billboardy, letáky či reklama v rádiu. Veškeré služby a práce probíhají v režii našeho studia. Ukázka multimediální kampaně

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky