GYMPL - Skyart Studio | Multimediální služby

Skyart Studio
m u l t i m e d i á l n í   s l u ž b y
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GRAFIKA

MULTIMEDIÁLNÍ KAMPAŇ NA NOVÝ STUDIJNÍ OBOR JESENICKÉHO GYMNÁZIA

Vytvořený motiv jsme použili na billboardy, plachty, roll-upy, plakáty, letáky, na inzeráty do tisku a bannery pro web. Následně jsme také zpracovali video ("rozpohybovaný billboard"), které bylo umístěné na stránky a facebook školy. Kampaň byla úspěšná, první ročník sportovního oboru - školní rok 2015/2016 se podařilo naplnit a již je otevřený druhý.


.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky